Kadıköy, İstanbul, Türkiye        +90 (216) 577 52 97        info@ankaanalitik.com.tr

Anka Analitik » BET YÜZEY ALANI ÖLÇÜM - ADSORPSİYON CİHAZLARI

3P Mikro Serisi

 3P mikro serisi, bir (3P mikro 100), iki (3P mikro 200) veya üç (3P mikro 300) bağımsız analiz istasyonunda Azot ve diğer aşındırıcı olmayan gazlarla adsorpsiyonunu ve desorpsiyonunu ölçmek için tam otomatik volümetrik sorpsiyon analiz cihazlarıdır.


Cihazlar, mikro gözenek analizi ve Krypton fizyorpsiyonu için bir türbomoleküler pompa ve düşük basınç sensörleri ile donatılabilir. Müşteri isteklerine bağlı olarak, cihazlar yalnızca mezogözenek (mezopor)istasyonları (A versiyonu), mikro ve mezogözenek istasyonları (B / B1 versiyonu) veya sadece mikro gözenekli (mikro por) istasyonları (C / C1 versiyonu) ile donatılabilir. Her analiz istasyonu, optimum analiz süresi için kendi dozlama manifolduna sahiptir. Başlangıç zamanı ne olursa olsun, analiz aynı miktarda zaman alacaktır! Her analiz istasyonu, özel bir basınç sensörüne sahip kendi p0 hücresiyle birlikte gelir. İstasyonlar birbirinden tamamen bağımsızdır, analiz her an başlatılabilir.


3P micro 100 ve 200, analiz istasyonlarına paralel olarak çalıştırılabilen iki entegre ayrı gaz giderme istasyonuna sahiptir. 3P micro 300'ün üç analiz istasyonu, numune kontaminasyonunu önlemek için yerinde numune hazırlama için kullanılabilir.

 

 

Özellikler 

 • 3P micro 100 ve 200: entegre soğutma haznesine sahip iki ayrı numune hazırlama istasyonu, gaz çekme için isteğe bağlı ayrı pompa sistemi mevcuttur
 • 3P micro 300: Entegre yerinde numune hazırlama özelliğine sahip 3 bağımsız analiz istasyonu
 • Mikro gözenek özelliklerine kolay yükseltme
 • Nitrojenin yanı sıra başka adsorbatlar da mümkündür (örn. CO2, Ar, Kr, H2, O2, CO, NH3, CH4) (10 gaz portu)
 • İzotermlerin ve kinetik verilerin yazılım destekli sunumu (denge basıncı - Zaman)
 • statik hacimsel analiz kurulumu
 • Son teknoloji iç basınç regülatörleri
 • Tek- / Çok Noktalı-BET yüzey alanı (DIN 66131, ISO 9277)
 • Langmuir yüzey alanı
 • Adsorpsiyon ve desorpsiyon izotermleri
 • Toplam gözenek (por) hacmi ve ortalama gözenek (por) yarıçapı
 • NLDFT (yoğunluk fonksiyonel teorisi)
 • BJH (DIN 66134) ve DH yöntemine göre mezogözenek (mezo por) boyut dağılımı
 • t-plot, Dubinin-Radushkevich, Horvath-Kawazoe ve Saito-Foley yöntemine göre mikro gözenek analizi (DIN 66135)
   
  Facebook Sayfamız
  Twitter Sayfamız
  Youtube Sayfamız
  LinkedIn Sayfamız
Paylaş
Bize Yazın   
Copyright © 2012-2022 AnkaAnalitik.com.tr - All Rights Reserved