Kadıköy, İstanbul, Türkiye        +90 (216) 577 52 97        info@ankaanalitik.com.tr

Anka Analitik » 3D KUM KALIP YAZICILAR

3 Boyutlu Kum Kalıp Üretimi

Kocel 3 Boyutlu Kum Kalıp Yazıcıları,otomotiv, havacılık, dökümhaneler ve savunma gibi sanayilere, kum kalıp özelliklerine göre, silis veya seramik kumun, furan, inorganic veya phnolic vb reçinelerle karıştırılarak üretimini sağlayan sistemlerdir.

3B Kum Kalıp yazıcı teknolojisi, model yada maça sandığı ihtiyacını ortadan kaldıran sistemlerdir. Böylece, dökümhaneler veya üreticiler açısından önemli avantajların önü de açılmış olur. Avantajların başında; model ve maça sandıklarının yarattığı tasarım kısıtlamasının aşılması yer almaktadır. Kocel 3B boyutlu kum kalıp üretim sistemleri ile konvesiyonel yöntemlerle kalıp üretiminde mümkün olmayan ve özellikle karmaşık şekillere sahip hassas maçalar yaratılabilmektedir. Dahası, birden çok bileşenden oluşan döküm kalıpları, 3B boyutlu kum kalıp cihazları sayesinde tek bir parçada üretilebilmektedir. Bunlarla birlikte de geleneksel kum kalıplara kıyasla, daha iyi yüzey kalitesi de elde edilmektedir.

Dolayısıyla, tasarımdan doğrudan hazır kalıp ve maçaların üretimine geçebilen dökümhaneler; haftaları bazen ayları bulabilecek üretim sürecini, birkaç günde tamamlayarak alüminyum, magnezyum, pik - sfero, veya paslanmaz vb, döküm sürecine hızlıca başlayabilmektedir. Dolayısıyla; dökümhaneler veya firmalar, üretim süresi ve iş gücünün azalmasıyla, maliyetleri, önemli seviyede azalır. Dahası, aynı oranda da parça verimliliği ve kararlılığında artmasına neden olur.

3B kum kalıp yazıcıları döküm sektörüne veya ilgili mühendislik firmalarına hızlı prototipleme çalışması yapabilme imkanını da sağlamaktadır. Özellikle, savunma veya havacılık sanayisinde; tasarımların topoloji optimizasyonu, ağırlık azaltılması veya diğer sebeplerle revize edilerek, 3B kum kalıp yazıcı sistemleri sayesinde, minimum maliyetle ve hızlı bir şekilde denemeler yapılabilirler. Diğer taraftan; dökümhaneler üretim esnekliğini sağlamaları ile yüksek tonajlı yatırımlar yerine, farklı döküm alıcılarına ulaşabilme gibi seçenekleri de doğmuş olur.

 

 

 

  Facebook Sayfamız
  Twitter Sayfamız
  Youtube Sayfamız
  LinkedIn Sayfamız
Paylaş
Bize Yazın   
Copyright © 2012-2022 AnkaAnalitik.com.tr - All Rights Reserved